Els nous escenaris empresarials i organitzacionals dema nen professionals capaços de dirigir processos de canvi i millora contínua des de la perspectiva de les persones.

Davant d’aquesta necessitat, el Màster en Direcció de Recursos Humans i Desenvolupament de Competències suposa un projecte innovador, tant per la metodologia com pel perfil professional que potencia.

Metodològicament, l’alumne alternarà dos entorns formatius: la Universitat i l’empresa. Aquesta formació dual facilita un contacte directe amb les organitzacions i possibilitarà que els alumnes seleccionats per les mateixes empreses tinguin un contracte laboral durant el període de formació.

Pel que fa al perfil, el futur professional serà competent per identificar i intervenir sobre els diferents factors que condicionen la qualitat de l’experiència laboral i el compromís de les persones. Els seus àmbits d’actuació seran la gestió estratègica dels recursos humans, la construcció d’organitzacions saludables, el disseny de sistemes de gestió per competències, el disseny de línies de responsabilitat social orientades a les persones, la gestió del clima laboral, el disseny de sistemes de reconeixement i el “salari emocional”, entre altres.

El valor afegir del màster és que l’alumne podrà seleccionar entre dues especialitzacions, segons les seves necessitats i preferències:
Especialització en Direcció de Recursos Humans
Especialització en Prevenció de Riscos, amb la qual s’accedeix al títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, que habilita per desenvolupar funcions corresponents a aquest nivell de formació, segons RD 39/1997

You https://pro-essay-writer.com/ can feel on top of the world by setting your own goal and going for it