Inici: Octubre 2015
Final: Setembre 2016

Primer trimestre
A la Universitat
De dilluns a dijous, de 17 h a 21 h

Segon i tercer trimestre
A l’empresa
Mínim 20 h/setmana durant 6 mesos, matí o tarda
A la Universitat
Dimarts i dijous, de 18 h a 20.30 h

Crèdits: 60
Places: 15
Import: 3600€

I’m going to learn some polish,’ I announce to my colleagues one uncover more information day