Què vol dir modalitat DUAL?

És una modalitat formativa d’aprenentatge que combina dos escenaris: la universitat i el treball a l’empresa. L’estudiant fa d’aprenent en l’entorn professional per al qual es forma, en contacte directe amb els professionals de l’empresa i amb els docents a la universitat.

Quins avantatges té estudiar en modalitat DUAL?

● Teoria i pràctica combinada des de l’inici dels estudis
● Integració dels aprenentatges realitzats en els dos escenaris formatius
● Millor preparació professional en totes les competències
● Comprovar si la professió es la més adequada per a la persona
● Millorar la inserció laboral

Quins compromisos implica?

● Integració a la vida de l’empresa des de el segon trimestre del màster
● Assistència de ½ jornada a l’empresa i classes a la universitat
● Dedicació a temps complet mentre duri el màster

In most important site english, examples of the phenomenon abound