Competències genèriques

1. Dirigir de manera estratègica els equips humans en les organitzacions, per a la millora del clima laboral i la productivitat.

2. Dissenyar entorns de treball orientats a les persones.

3. Desenvolupar models d’empresa saludable i de responsabilitat social.

4. Gestionar les competències claus de les persones.

Especialitat PRL. Competències

1. Liderar projectes d’intervenció per a la millora del benestar i confort laboral.

2. Dissenyar, implantar i avaluar programes d’intervenció sobre els factors de risc ergonòmic i psicosocial.

3. Col•laborar amb altres professionals en el disseny de llocs de treball, aportant criteris de salut i sostenibilitat.

4. Gestionar el clima emocional de les organitzacions.

Especialitat RRHH. Competències

1. Implantar sistemes de gestió per competències: disseny de llocs de treball, processos de selecció, avaluació de l’acompliment, etc.

2. Liderar processos de canvi i de gestió de la incertesa.

3. Identificar, captar, desenvolupar i gestionar el talent.

4. Liderar plans de carrera, promoció o successió.

But, https://writemypaper4me.org/ they often result in more friendships and accomplishments than high school clubs